En magasineringsförsäkring ingår hos oss

Behöver jag ha en förvaringsförsäkring?

Ja, alla våra kunder måste ha en giltig och täckande försäkring.

En skräddarsydd magasineringsförsäkring ( försäkringsoption ) ingår under tiden du förvarar dina föremål hos oss.

Vår förvaringsförsäkring är framtagen för att täcka det mesta som kan hända just vid magasinering av egendom på annan plats än hemmet.

Tänk över hur mycket dina saker i förrådet är värda

Observera att den förvaringsförsäkring som ingår gäller endast för dina tillhörigheter du magasinerar upp till ett totalvärde av 10.000 kr. Det är viktigt att ange rätt värde för dina tillhörigheter som du magasinerar hos oss och att uppdatera den om värdet du förvarar ändras.

Om det angivna värdet visar sig vara underförsäkrat kan det vid olyckshändelse finnas risk att försäkringen inte täcker det du förvarar i ditt förråd.

Om dina tillhörigheter har ett högre värde än 10.000 kr så kan du höja premien när du önskar mot en låg premie per månad.

Om du har egen giltig hemförsäkring som täcker samma risker som vår magasineringsförsäkring kan du välja den. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om din hemförsäkring har s.k bortaskydd för förvaring på annan plats och vad som ingår i den. Tag då med en kopia vid tecknandet av hyreskontrakt.Kontakta oss gärna för mer detaljerad information.

VärdePris per månad
25.000 kr 55 kr
50.000 kr 65 kr
100.000 kr 90 kr
150.000 kr 145 kr
200.000 kr 165 kr
300.000 kr 250 kr
400.000 kr 319 kr
500.000 kr 395 kr

För högre försäkringsvärde kontakta oss gärna.

Vi samarbetar med Reason Global Insurance.

Försäkring specialanpassad för magasinering

Komplett försäkring anpassad just för magasinering och selfstorage.

Mer heltäckande än bara en hemförsäkring.